Programa


SÁBADO 1 DE XUÑO DE 2013

Inauguración

09:30 h. Benvida

 • D. Iván Franco Caamaño, concelleiro de Cultura do Concello de Carnota
 • D. Xilberto Caamaño Beiro, presidente da Asociación Monte Pindo Parque Natural

09:45 h. Presentación

 • Dna. Natalia Conde Cid. Coordinadora das Xornadas de Historia e Patrimonio “De Castros a Castelos”

Bloque I. Os castros e a romanidade

10:00 h. Relatorio “Son todo castros? Peculiares xacementos na Idade do Ferro do NO

10:30 h. Relatorio “Aquí no hay quien viva: a emerxencia da paisaxe fortificada da Idade do Ferro en Galicia

 • Dr. Xurxo M. Ayán Vila, doutor en Prehistoria e Arqueoloxía pola USC e investigador no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC

11:00 h. Relatorio “Aproximación ao estudo dos recintos fortificados do concello de Carnota

11:30 h. DESCANSO E CAFÉ

12:00 h. Relatorio “A Torre dos Mouros no contexto castrexo da contorna

12:30 h. Relatorio “Os castros galaico-romanos

 • D. Felipe Arias Vilas, Licenciado en Filosofìa e Letras (sección Xeografía e Historia) pola USC e director do Museo do Castro de Viladonga

13:00 h. Debate

13:30 h. Visita guiada ao Castro de Mallou

14:30 h. XANTAR


Bloque II. Da tardoantigüidade á Idade Media

16:00 h. Relatorio “Explorando os contextos sociopolíticos das fortificacións galegas altomedievais

16:30 h Relatorio “Castra e/ou castella? Procesos de fortificación e defensa na Antigüidade Tardía de Gallaecia

17:00 h Relatorio “Carácter e función do Castelo Medieval: fortalezas do Reino de Galicia durante a Alta Idade Media

17:30 h. DESCANSO

17:45 h. Relatorio “Cénit e declive do castelo de San Xurxo no Monte Pindo

18:15 h. Relatorio “A Torre dos Mouros: unha gran fortificación tardoantiga na Costa da Morte

18:45 h. Debate

19:15 h. Visita guiada á Torre dos Mouros


DOMINGO, 2 DE XUÑO DE 2013

Bloque III. Os castelos: do feudalismo á modernidade

09:30 h. Relatorio “Castelo, poder e señorío: Concepto e forma da fortificación na Idade Media

10:00 h. Relatorio “En España, Toledo es rica; Sevilla, grande; Santiago, fuerte y León, hermosa

10:30 h. Relatorio “A fortaleza medieval de A Rocha Forte. Preguntas e respostas

11:00 h. Relatorio “La conformación de una fortaleza de interior: Castro Caldelas

11:30 h. DESCANSO E CAFÉ

12:00 h. Relatorio “Fortificacións da Ribadavia medieval

12: 30 h. Relatorio “As Irmandades e a destrución das fortalezas

13:00 h. Debate

13:30 h. Visita guiada ao Castelo de San Xurxo

14:30 h. XANTAR


Bloque IV. Comunicacións

Previsión para 8 comunicacións, 20 minutos cada unha, cun descanso. MÁIS INFORMACIÓN.

 • 16:00 h. Comunicación "Aproximación á cerámica medieval compostelá. Resultados preliminares do xacemento do Franco 31." Francisco Alonso Toucido (Graduando en Historia pola USC)
 • 16:20 h. Comunicación "¿Cómo se vivía e cómo se morría na Galiza Romana e Medieval? Unha aproximación á saúde, dieta e vida cotiá dende o estudo dos esqueletes." Dra. Olalla López-Costas (Universidade de Granada)
 • 16:40 h. Comunicación "Miña terra galega: outros significados do termo terra e a súa importancia na organización do territorio galego medieval" Mariña Bermúdez Beloso (Licenciada en Historia pola USC)
 • 17:00 h. Comunicación "A presenza militar romana na Gallaecia occidental: novos datos para a súa investigación." Manuel Gago (profesor de CC. da Comunicación, USC) e Antón Malde (arqueólogo)
 • 17:40 h. Comunicación "Iglesias del noble, castillos de Dios: una introducción a las iglesias y monasterios fortificados en la Baja Edad Media"Pablo Ordás Dïaz (Investigador predoutoral contratado, programa I2C, Departamento de Historia da Arte, USC)
 • 18:00 h. Comunicación "O Castelo de Soutomaior. Un exemplo de arquitectura militar e de imaxe de poder." Silvia Cernadas Martínez (Licenciada en Historia pola USC)
 • 18:20 h. Comunicación “A reocupación do espacio urbano romano na época medieval. O caso de Pontevedra: dunha mansio viaria aberta, a unha vila amurada”Antonio Castro Rozados
 • 18:40 h. Comunicación "O poder do arcebispo: Arquitectura e urbanismo na Compostela Xelmiriana"Javier Castiñeiras López


Acto de clausura

19:00 h. Entrega de certificacións de asistencia e foto de familia

19:15 h. Acto de clausura

 • D. Ramón Noceda Caamaño, alcalde de Carnota