Comunicacións

PRAZO REMATADO

Convocatoria para a presentación de Comunicacións

Xornadas de Historia e Patrimonio “De Castros a Castelos”

PETICIÓN DE TRABALLOS

Estas Xornadas teñen como obxectivo identificar e discutir os procesos territoriais, sociais, políticos e económicos da época comprendida entre o inicio do mundo castrexo e a segunda revolta Irmandiña, incluindo as consecuencias derivadas deste levantamento na Galicia Baixo Medieval, atendendo especialmente aos aspectos históricos e peculiaridades materiais das estruturas habitacionais e defensivas de cada época. Para iso contamos cunha serie de investigadores expertos en cada unha destas épocas.

Mais queremos que toda persoa que teña unha reflexión interesante que achegar poda facelo, máis ala da asistencia e participación nos debates. Para iso abrimos esta Convocatoria para a presentación de Comunicacións, das cales a coordinadora escollerá 8 que contarán co seu Bloque propio nas Xornadas "De Castros a Castelos".

Espérase que as achegas xiren preferentemente en torno das seguintes áreas:
 • O mundo dos castros (final da Idade do Bronce en adiante)
 • A romanización e transformación dos castros
 • A sociedade na Tardoantigüidade, hábitat e poboamento
 • Sisnando II e a fortificación da costa galega
 • Fortificacións galegas altomedievais
 • Doazóns e outros procesos xeopolíticos do reinado de Afonso VII
 • Fortificación señorial e arquitectura de poder
 • Revolta irmandiña na Costa da Morte (desde Noia ata Vimianzo)
 • Patrimonio material sito ou achado no Concello de Carnota
 • Patrimonio material sito ou achado no antigo Commisso de Carnota (Municipios de Carnota, Mazaricos, Muros e Outes)
 • Patrimonio material sito ou achado na comarca da Costa da Morte (Municipios de Carnota, Dumbría, Cee, Corcubión, Fisterra, Camariñas, Vimianzo e Zas).
As comunicacións deben ser en galego, portugués ou castelán e terán unha duración de 15-20 minutos, seguidos de 10 minutos de debate común.

As partes interesadas están convidadas a presentar un resumo de 300 palabras (en galego, portugués, castelán ou inglés), xunto coas palabras clave relevantes e unha breve biografía (100 palabras) do autor, antes do 1 de maio de 2013 á coordinadora das Xornadas de Historia e Patrimonio “De Castros a Castelos”, ao enderezo electrónico xornadas@montepindo.org. Esta coordinadora elixirá un máximo de 8 comunicacións, que conformarán o IV Bloque do Programa, e que se desenvolverán entre as 16:00 ata as 18:40 horas do día 2 de xuño de 2013.

A aceptación das propostas será notificada aos seus autores e autoras antes do 15 de maio de 2013.

Publicaranse as actas das Xornadas.