Crédito USC

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) vén de recoñecer cun crédito de libre configuración o valor académico das Xornadas de Historia e Patrimonio "De Castros a Castelos", un evento que debullará o 1 e 2 de xuño en Carnota os acontecementos máis importantes que aconteceron no noso País desde os castros ata a revolta irmandiña que rematou cos castelos medievais, a través do estudo dos restos materiais que chegaron a nós centos e miles de anos despois.

Asi, todas as persoas que participen nestas Xornadas e que cursen na USC estudos en calquera das enxeñarías, licenciaturas, diplomaturas, enxeñarías técnicas e mestres, recibirán un crédito de libre configuración que poderán incorporar ao seu curriculum académico.